HODINY JOGY V MODRE, PEZINKU A ŠENKVICIACH:

 ROZVRH HODÍN JOGY: http://prajnasofia.sk/pravidelné-aktivity-joga

Vitajte na stránke integrálneho jogového vzdelávania. Jogou sa intenzívne zaoberám sedem rokov a prostredníctvom svojej činnosti prinášam záujemcom možnosť vzdelávať sa v joge formou bežných kurzov jogy alebo vzdelávacích jogových seminárov.  Som kvalifikovaná inštruktorka jogy I. a II. stupňa, svoju prax ďalej rozvíjam a kontinuálne sa vzdelávam v smere európskej jogy - Novej jogovej vôle, ktorá prináša aktuálne a zmysluplné podnety pre rozvoj človeka a je rozšírená o myšlienkový, sociálny a umelecký rozmer. Obsahovú stránku jogy, rozvoj duševného života a estetickú ásanovú tvorbu považujem za podstatné pre súčasnú jogovú prax. Dôraz vo svojej praxi zároveň kladiem na aktívne zapájanie vlastnej dynamiky chrbtice, čo prirodzene podporuje jej flexibitu, stabilitu a umožňuje aktívnejšie prevedenie ásan. Z pohľadu duševného rozvoja tvorí ústrednú tému mojej práce rovnováha, prirodzené usporiadanie vedomia, ako aj súvisiaci vyrovnaný postoj človeka. 

Základom hodín je estetické utváranie jogových ásan prostredníctvom tvorby predstavy, prehĺbenia koncentrácie, objektívneho vnímania a členeného nasadenia vôle. Počas tvorby ásany je potrebné aktívne zapojenie vôle, ktoré je však vyvinuté z konkrétnej predstavy k jogovej pozícii a nie iba z mechanického vôľového impulzu. Ásana, ako umelecké stvárnenie ideí, pôsobí podporne aj smerom k okoliu. Jogové hodiny sú vhodné pre začiatočníkov, aj pre pokročilých záujemcov. Aktívna interakcia účastníkov je na hodinách jogy vítaná. 

Vedomé utváranie ásan podporuje:
• pozornosť, koncentráciu, predstavivosť
• rovnováhu a usporiadanie vedomia
• individuálne posilnenie človeka
• cieľavedomosť a schopnosť prekračovania vlastných hraníc
• radosť z podnetnej aktívnej činnosti a interakcie s okolím
• vitalitu a regeneráciu - tvorbu a obnovu životných síl
• duševné a fyzické zdravie - vlastnú dynamiku chrbtice

Nová jogová vôľa je joga európskeho smeru, ktorá je samostatným dielom autora Heinza Grilla. Táto joga prináša podnety pre súčasnú jogovú prax, ale aj možnosti rozvoja v ďalších oblastiach odborného a praktického života. Myšlienky a obsahy tvoria podstatu jogových ásan. Študijnou a cvičebnou praxou je teda možné ásany spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. Dielo Heinza Grilla je publikované v desiatkach kníh s rôznymi tématikami od jogy, cez zdravie, výživu, pedagogiku, umenie, architektúru až k horolezectvu. Niektoré tituly sú vydané aj v slovenskom jazyku. Medzi inšpiratívne diela, ktoré dopĺňajú Novú jogovú vôľu patrí antropozofia Rudolfa Steinera a integrálna joga Šrí Aurobinda.

Viac o Novej jogovej vôli: https://heinz-grill.de

 HODINY JOGY V PEZINKU A ŠENKVICIACH:

VIAC INFO O ROZVRHU: http://prajnasofia.sk/pravidelné-aktivity-joga