PRAVIDELNÉ HODINY JOGY V MODRE, PEZINKU A ŠENKVICIACH:

VIAC INFO O PRAVIDELNOM ROZVRHU: http://prajnasofia.sk/pravidelné-aktivity-joga


Ako kvalifikovaná inštruktorka jogy aktívne pôsobím a ďalej sa vzdelávam v smere, ktorý prináša zmysluplné podnety pre jogu súčasnosti. Oslovuje ma vedomý rozvoj duševného života spolu s estetickou ásanovou praxou, ako aj obsahová  a umelecká stránka, ktoré považujem za podstatné v novodobej jogovej praxi. 

Základom hodín je aktívne a vedomé formovanie jogových cvikov - ásan prostredníctvom tvorby predstavy, prehĺbenia koncentrácie, vnímania a členeného nasadenia vôle. Počas hodín jogy je potrebné aktívne zapojenie vôle, ktoré je však vyvinuté z konkrétnej predstavy k jogovej pozícii a nie iba z mechanického vôľového impulzu. Ásana je zároveň umeleckým a harmonickým stvárnením ideí. Jogové hodiny sú vhodné ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých záujemcov. Aktívna interakcia účastníkov je na hodinách jogy vítaná. Ásana utvorená z predstavy je vlastnou aktivitou privedená do estetickej formy a pôsobí harmonicky nielen na cvičiaceho, ale aj smerom k okoliu. 

Vedomé utváranie ásan podporuje:
• pozornosť, koncentráciu, predstavivosť
• rovnováhu a usporiadanie vedomia
• individuálne posilnenie človeka
• cieľavedomosť a schopnosť prekračovania vlastných hraníc
• radosť z podnetnej aktívnej činnosti a interakcie s okolím
• vitalitu a regeneráciu - tvorbu a obnovu životných síl
• duševné a fyzické zdravie - vlastnú dynamiku chrbtice

Nová jogová vôľa je joga európskeho smeru, ktorá je zmysluplným spojením samostatného diela zakladateľa smeru Heinza Grilla s filozofiou východných a západných škôl. Tento smer prináša podnety pre jogovú prax, ale aj možnosti rozvoja v oblastiach odborného a praktického života. Myšlienky a obsahy tvoria podstatu jogových ásan. Študijnou a cvičebnou praxou je možné ásany spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. Dielo Heinza Grilla je publikované v desiatkach kníh s rôznymi tématikami od jogy, cez zdravie, výživu, pedagogiku, umenie, architektúru až k horolezectvu. Niektoré tituly sú vydané aj v slovenskom jazyku. Medzi inšpiratívne diela, ktoré dopĺňajú Novú jogovú vôľu patrí antropozofia Rudolfa Steinera a integrálna joga Šrí Aurobinda.

 PRAVIDELNÉ HODINY JOGY V MODRE, PEZINKU A ŠENKVICIACH:

VIAC INFO O PRAVIDELNOM ROZVRHU: http://prajnasofia.sk/pravidelné-aktivity-joga