HODINY JOGY V MODRE, PEZINKU A ŠENKVICIACH:

 ROZVRH HODÍN JOGY: http://prajnasofia.sk/pravidelné-aktivity-joga

Vitajte na stránke integrálneho jogového vzdelávania. Jogou sa intenzívne zaoberám sedem rokov a prostredníctvom svojej činnosti prinášam záujemcom možnosť vzdelávať sa v joge formou bežných kurzov jogy alebo vzdelávacích jogových seminárov.  Som kvalifikovaná inštruktorka jogy I. a II. stupňa, svoju prax rozvíjam a kontinuálne sa ďalej vzdelávam v smere európskej jogy - Novej jogovej vôle, ktorá prináša aktuálne a zmysluplné podnety pre rozvoj človeka a je rozšírená o myšlienkový, sociálny a umelecký rozmer. Obsahovú stránku jogy, rozvoj duševného života a estetickú ásanovú tvorbu považujem za podstatné pre súčasnú jogovú prax. Dôraz vo svojej praxi zároveň kladiem na aktívne zapájanie vlastnej dynamiky chrbtice, čo prirodzene podporuje jej flexibitu, stabilitu a umožňuje aktívnejšie prevedenie ásan.

Základom hodín je estetické utváranie jogových ásan prostredníctvom tvorby predstavy, prehĺbenia koncentrácie, objektívneho vnímania a členeného nasadenia vôle. Počas tvorby ásany je potrebné aktívne zapojenie vôle, toto je však vyvinuté z konkrétnej predstavy k jogovej pozícii a nie iba z mechanického vôľového impulzu. Ásana, ako umelecké stvárnenie ideí, pôsobí podporne aj smerom k okoliu. Jogové hodiny sú vhodné pre začiatočníkov, aj pre pokročilých záujemcov. Aktívna interakcia účastníkov je na hodinách jogy vítaná. 

Vedomé utváranie ásan podporuje:
• pozornosť, koncentráciu, predstavivosť
• rovnováhu a usporiadanie vedomia
• individuálne posilnenie človeka
• cieľavedomosť a schopnosť prekračovania vlastných hraníc
• radosť z podnetnej aktívnej činnosti a interakcie s okolím
• vitalitu a regeneráciu - tvorbu a obnovu životných síl
• duševné a fyzické zdravie - vlastnú dynamiku chrbtice

Nová jogová vôľa je joga európskeho smeru, ktorá je samostatným dielom autora Heinza Grilla. Táto joga prináša podnety pre súčasnú jogovú prax, ale aj možnosti rozvoja v ďalších oblastiach odborného a praktického života. Myšlienky a obsahy tvoria podstatu jogových ásan. Študijnou a cvičebnou praxou je teda možné ásany spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. Dielo Heinza Grilla je publikované v desiatkach kníh s rôznymi tématikami od jogy, cez zdravie, výživu, pedagogiku, umenie, architektúru až k horolezectvu. Niektoré tituly sú vydané aj v slovenskom jazyku. Medzi inšpiratívne diela, ktoré dopĺňajú Novú jogovú vôľu patrí antropozofia Rudolfa Steinera a integrálna joga Šrí Aurobinda.

Viac o Novej jogovej vôli: https://heinz-grill.de

 HODINY JOGY V MODRE, PEZINKU A ŠENKVICIACH:

VIAC INFO O ROZVRHU: http://prajnasofia.sk/pravidelné-aktivity-joga