Nová jogová vôľa s jej myšlienkovým, umeleckým a sociálnym rozmerom predstavuje neustále sa rozvíjajúcu inšpiráciu pre dnešného človeka. Oslovujúcou črtou je vedomá tvorba harmonických foriem. Forma je vytváraná z jasnej predstavy a privedená až do fyzického vyjadrenia v jogovej pozícii - ásane. Ako kvalifikovaná inštruktorka jogy 1. a 2. stupňa pôsobím a ďalej sa vzdelávam v smere, ktorý prináša zmysluplné podnety pre jogu súčasnosti, upúšťa od techník regulácie dychu a o to viac sa snaží vedome rozvíjať harmonické formy jogových pozícií, duševné kvality, ako aj podporovať zdravie a vitalitu.

TEŠÍM SA NA SPOLOČNÉ HODINY AKTÍVNEHO UTVÁRANIA ÁSAN:)

SIMONA ŽILÁKOVÁ