KURZY JOGY  - v Pezinku, v Šenkviciach a v Modre
INDIVIDUÁLNE A FIREMNÉ KURZY v Bratislavskom kraji

Vitajte na stránke integrálneho jogového vzdelávania. Svojou činnosťou umožňujem záujemcom navštevovať pravidelné hodiny jogy a vzdelávať sa prostredníctvom kurzov jogy a vzdelávacích seminárov. Novou jogovou vôľou sa zaoberám osem rokov, štyri roky pôsobím ako učiteľka jogy. Absolvovala som trojročné vzdelávanie pre učiteľov jogy a predchádzajúce školenia pre inštruktorov jogy I. a II. stupňa. 

Vo svojej praxi rozvíjam Novú jogovú vôľu, ktorá prináša zmysluplné podnety pre rozvoj súčasného človeka. Táto prax umožňuje rozšírenie jogy o myšlienkový, sociálny a umelecký rozmer. Obsahovú stránku, rozvoj duševného života a estetickú ásanovú tvorbu považujem za podstatné aspekty súčasnej jogy. Dôraz zároveň kladiem aj na aktívne zapájanie vlastnej dynamiky chrbtice, čo prirodzene podporuje jej flexibitu, stabilitu a umožňuje vydarenejšie prevedenie ásan. 

Základom hodín je estetické utváranie jogových ásan prostredníctvom predstavy, prehĺbenia koncentrácie, objektívneho vnímania a členeného nasadenia vôle. Cvičiaci tvorí ásany z konkrétnych predstáv k jednotlivým jogovým pozíciám. Umelecké stvárnenie ideí formou ásan má liečebné a podporné pôsobenie na zdravie človeka. Jogové hodiny sú vhodné pre začiatočníkov, aj pre pokročilých záujemcov. Aktívna interakcia účastníkov je na hodinách jogy vítaná. 

Vedomé utváranie ásan podporuje:
• pozornosť, koncentráciu, predstavivosť
• rovnováhu a usporiadanie vedomia
• individuálne posilnenie človeka
• cieľavedomosť a schopnosť prekračovania vlastných hraníc
• radosť z podnetnej aktívnej činnosti a interakcie s okolím
• vitalitu a regeneráciu - tvorbu a obnovu životných síl
• duševné a fyzické zdravie - podpora vlastnej dynamiky chrbtice

Nová jogová vôľa je dielom autora Heinza Grilla. Táto joga prináša nové podnety pre súčasnú jogovú prax, ale aj možnosti rozvoja v ďalších oblastiach odborného a praktického života. Hodnotné myšlienky, konkrétne predstavy a zmysluplné obsahy pre život tvoria podstatu pre tvorbu jogových ásan. Študijnou a cvičebnou praxou je teda možné ásany spoznávať nielen v ich forme, ale aj obsahu a obraze. Dielo Heinza Grilla je publikované v desiatkach kníh a publikácií s témami od jogy, cez zdravie, výživu, pedagogiku, umenie, architektúru až k horolezectvu. Jedntolivé tituly sú postupne publikované aj v slovenskom jazyku. Medzi inšpiratívne diela, ktoré dopĺňajú Novú jogovú vôľu patrí antropozofia Rudolfa Steinera a integrálna joga Šrí Aurobinda.

Viac o Novej jogovej vôli: https://heinz-grill.de

 HODINY JOGY V PEZINKU A ŠENKVICIACH:

VIAC INFO O ROZVRHU: http://prajnasofia.sk/pravidelné-aktivity-joga